Ağu 15
2016

FİBER İNTERNETTE GEÇ KALDIK

2016-08-15 14.43.18

Başlıktan da anlaşılacağı üzere fiber alt yapı yetersizlikleri özel sektörde isyan edecek seviyeye getirdi. ÇRT izleyenler yine hatırlayacaktır 3.cü hafta köşe yazımda bu cümleyi bir kez daha kuruyorum. 2 yıl önce ÇRT ekranlarında fiber alt yapı yetersizliği ve hızlı internetin yaygınlaşması noktasında eleştirdiğimiz ve yol gösterdiğimiz hususlarda bugün özel sektör temsilcileri çok açık ve net bir şekilde bizimle aynı cümleleri kullanarak mevcut sistemi eleştiriyorlar.
Halkın ve rakip işletmecilerin tek bir şirketin sunduğu ürünlere mecbur bırakıldığına dikkat çeken TELKODER; yüksek hızlı İnternet’in kullanıcıların sadece %15’ine ulaştığını ve yapılamayan altyapı yatırımlarından dolayı tüketicilerin düşük hızdaki İnternet’e daha yüksek para ödeyeceğinin altını çizdi. Bende 2 yıl önce yaptığımız programda Türkiye’de internetin pahalı olmasına etken olan nedenlerden bir tanesi olarak alt yapı yetersizliklerini ve alt yapı sorunları çözüldüğünde daha hızlı internetle birlikte fiyatların düşeceğini söylemiştim.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Geçiş Hakkı Usul ve Esaslarında yapılan yeni değişikliğe ilişkin bir açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata ARIAK, gelinen noktada fiber yatırımı yapmak için çırpınan işletmecilerin önündeki engellerin kaldırılmadığını belirten bir konuşma yaparak konuyu gündeme taşıdı. Sektörün tekel markası Türk Telekom internetin gelişmesi ve büyümesi noktasında en büyük engel olarak pazar payında tekelleşmek adına pazarın yolunu tıkamakla suçlanıyor bunun en somut örneği geçen hafta Turkcell bir açıklama yaparak Türk Telekom’un sektörün gelişmesi noktasında sektörün önünü tıkadığını çok sert bir şekilde ifade etti. Turkcell, yaşanan tüm bu gelişmeleri bir rapor haline getirip BTK’ya sunmuş durumda.
UDHB Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve değiştirilen Usul Esaslar ile altyapı yatırımı yapma hakkının kullanılabilmesi için Türk Telekom’un tutumu nedeniyle TELKODER üyesi işletmeciler talep edilen yerlerde altyapı olmadığını ispat edememektedir. Bu durum, zaman ve emek kaybının doğmasına sebep olmakta, geçiş hakkı kullanılamamakta, yeni fiber şebekeler kurulamamaktadır. Fiber şebeke kurmak isteyen işletmeciler için kiralama, bir yükümlülük değil bir haktır. İhtiyacı olan işletmeci dilerse tesis paylaşımına (kiralama) dilerse kendi altyapısını yapma hakkına sahip olmalıdır. Öte yandan mevcut durum, vatandaşı tek bir şirketin sunduğu ürünlere mecbur bırakıyor. Yüksek hızlı İnternet’in kullanıcıların sadece %15’ine ulaştığı bir ortamda yapılamayan altyapı yatırımlarından dolayı tüketiciler, düşük hızdaki İnternet’e yüksek para ödeyecekler.
İşletmecilerin yatırım yapması, fiber optik şebeke kurması için engelleri kaldırma görevi Kanun ile Bakanlığa verilmiştir. Belediyelerin altyapı yatırımını engelleyen tutumları kaldırılmalı ve altyapı yatırımı yapılsın diye Bakanlığa verilen bu yetki, önce yönetmelik ve ardından yayınlanan Usul ve Esaslar ile amacının tersine etki yapacak duruma gelmektedir. Kanun’un amacı olan ‘’yatırımları kolaylaştırmak’’ yerine işleri çıkmaza sokan Yönetmelik, bir an önce değiştirilmelidir.
SONUÇ: 2 yıl önce yaptığımız tüm eleştiriler bugün bir kez daha haklı olduğumuzu gösterdi. Tek amacımız eleştirmek değil lakin yanlış uygulamaları konuşmak ve çözümleri noktasında yol göstermek hem mesleki hem de sorum bir vatandaş olarak asli görevim. Devlet büyüklerimize sektör temsilcisi olarak naçizane önerim bilişim çağında internetin hala pahalı olduğu ülkemizde ülkemizin kalkınıp gelişebilmesi ve bilişim çağına uygun standartlara ulaşması için bazı hükümet politikalarının yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi çok acil gündeme alınması artık bir mecburiyettir. Acil eylem planında rekabetin artması ve hizmet kalitesi ve fiyatların düşmesi için eşit rekabet noktasında tüm firmalara eşit rekabet şartları oluşturulmalı fiber alt yapının tamamlanması noktasında kısa orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlanmalı. Fiber alt yapının tamamlanması 4.5G’ninde istikrarlı ve düzgün çalışması noktasında büyük önem taşıyor.

This entry was posted in Gazete Köşe Yazıları. Bookmark the permalink.