Ağu 07
2016

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI (TİB) KAPATILDI.

köşe

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI (TİB)  KAPATILDI.

ÇRT izleyenler hatırlayacaktır. 2014 yılı şubat ayında yapmış olduğumuz programda TİB konusundaki görüşlerimizi canlı yayında konuşmuştuk. 2014 yılının ilk aylarında torba yasayla meclisten geçen ve TİB’e verilen yetkilerin gereğinden fazla olduğunu ve bu kurumun yapısı itibariyle maksadına uygun hareket etmeyeceğini denetim mekanizmasının eksik olduğunu ve keyfi kararlar çıkacağını katıldığım programda çok açık bir şekilde ifade etmiştim. O gün söylediklerimiz bugün doğrulandı ve TİB kapatıldı.

TİB NEDİR?

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB); 23.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2559, 2803 ve 2937 sayılı Kanunlarda değişiklik yapan 5397 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü iş ve işlemleri tek merkezden yürütmektedir.

23.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Kanunda sayılan İnternete ilişkin görevleri de yapması düzenlenmiştir. Bu doğrultuda anılan görevleri yerine getirmek üzere İnternet Daire Başkanlığı kurulmuştur.

MİT, EGM VE JANDARMA’DAN TEMSİLCİLER BULUNUYOR

Başkanlık; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Hukuk, Teknik İşletme, Bilgi Sistemleri, İdari ve İnternet Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır. Başkanlıkta, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulunmaktadır. Başkanlığa bağlı herhangi bir taşra teşkilatı bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşanan üzücü olayların ardından alınan tedbirler kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yani TİB’in kapatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada, internet üzerinden Türkiye dışında veya içinde barındırılan içeriklere erişimi idari kararla etkileme yetkisine sahip olan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, tamamen BTK’ya devredileceğini belirtti.

TİB başkanlığı, internetin izlenmesinden ve denetiminden de sorumlu kamu kurumu olarak, sadece 2014 yılında 18 binden fazla internet sitesini erişime engelleyerek, tarihe geçti. Ancak kuruma kamuoyundan asıl tepki, 2014 yılında yerel seçimler sırasında getirdiği Twiter yasağı ile geldi. TİB kararıyla Türkiye’den Twitter’a ve Facebook’a erişim tamamen durduruldu. Toplamda 112 binden fazla internet sitesinin, yaklaşık olarak %94’üne yönelik karar TİB tarafından verildi.

SONUÇ : TİB kapatıldı görev ve yetkileri BTK’ya devredildi. O süreçte birçok internet sitesi kapatıldı, birçok keyfi kararlar alındı ve denetim mekanizması olmadığı için kurum yöneticilerinin şahsi kararları ile yönetildi. Bu yaşanlardan devlet büyüklerimiz gerekli sonuçları çıkardığını umut ederek her kurum ve kuruluş içerisinde denetim mekanizmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnternetin denetlenmesi ve halkımızın daha güvenli bir şekilde internet kullanımını için gerekli düzenlemeler sektör çalışanlarının fikirleri de alınarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerek ülkemizdeki huzurun tesisi açısından gerekse bilişim çağında yurttaşlarımızın daha güvenli daha kaliteli internet kullanması açısından büyük önem arz etmektedir.

This entry was posted in Gazete Köşe Yazıları. Bookmark the permalink.